Aalscholver/Phalacrocorax carbo

Aalscholver

Aalscholver

Aalscholver

Aalscholver

Aalscholver

Aalscholver

Aalscholver

Aalscholver

Aalscholver

Appelvink/Coccothraustes coccothraustes

Buidelmees/Remiz pendulinus

Bergeend/Tadorna tadorna

Bijeneter/Merops apiaster

Blauwborst/Luscinia svecica

Blauwe reiger/Ardea cinerea

Bontbekplevier/Charadrius hiaticula

Bonte strandloper/Calidris Alpina

Boomklever/Sitta europaea

Boomkruiper/Certhia brachydactyla

Bosruiter/Tringa glareola

Bruine Kiekendief/Circus aeruginosus

Cetti,s zanger/Cettia cetti

Dodaars / Tachybabtus rufficollis

Drieteenstrandloper/ Calidris alba

Dwergarend/Hieraaetus pennatus

Dwergstern/ Sterna albifrons

Europese kanarie / Serinus serinus

Fitis / Phylloscopus trochilus

Flamingo /Phoenicopterus roseus

Fluiter / Phylloscopus sibilatrix

Fuut / Podiceps cristatus

Geelpootmeeuw / Larus michaehellis

Gele Kwikstaart /Motacilla flava

Geoorde fuut / Podiceps negricollis

Graspieper/Anthus pratensis

Graszanger/ Cisticola juncidis

Grauwe gors/ Emberiza calandra

Grauwe kiekendief/ Circus pygargus

bij deze foto is er wat twijfel,vermoedelijk een steppekiekendief maar wacht nog op bevestiging

Krombekstrandlopers landen in El Hondo

Grauwe vliegenvanger/ Muscicapa striata

Griel/ Burhinus oedicnemus

Groene  specht/ Picus viridis

Groenpootruiter/ Tringa nebularia

Grote gele kwikstaart/ Motacilla cinerea

Grote stern/ Thalasseus sandvincencis

Vooral in het najaar, wanneer de braakliggende rijstvelden in het natuurreservaat Marjal de Pego-Oliva weer onder water worden gezet, kun je hier enorme aantallen van de Zwarte ibis aantreffen.

Grote zilverreiger/ Ardea alba

Grutto/ Limosa limosa